Masura/D1: M7/4A

Denumirea măsurii: Sprijin pentru acţiuni de ecologizare si protejarea mediului

Tipul Masurii: Sprijin Forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

In ciuda faptului ca o mare parte din teritoriul GAL este acoperita de păduri, calitatea aerului este in continua deteriorare, in special datorita sistemelor de încălzire care degaja o mare cantitate de noxe in aer. Calitatea aerului influentea si biodiversitatea, care reprezintă una dintre cele mai mari comori ale zonei. Pe langa impactul negativ asupra aerului utlizarea combustibililor fosili si in special a lemnului conduce la o scădere a suprafeţelor împădurite si sine qua non a deteriorare a bioclimatului

Problemele legate de schimbarea climatica si de diminuarea suprafeţei împădurite se resimt si in teritoriu GAL in special prin inundaţii. Inundaţiile in microregiunea studiata au devenit frecvente si abundente.

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia naturală a ecosistemelor (organismele vii şi mediul în care trăiesc).Cea mai mare parte a substanţelor poluante provine din activităţile umane. In teritoriul GAL s-a constatat nevoia unei intervenţii pentru ecologizarea râurilor si a pădurilor, constatandu-se in multe zone din teritoriul studiat apariţia gunoaielor care contaminează si in acelaşi timp aduc un impact negative asupra aspectului estectic al zonei, influenţând negativ turismul.

Unul dintre obiectivele de dezvoltare rurala la care contribuie strategia este asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor climatice.

Prin strategie se propun masuri care coroborate pot conduce la o diminuare a efectelor negative pe care le are asupra mediului înconjurător.

Prin măsură M 7 se propune organizarea de acţiuni de ecologizare a a zonei, in special a pădurilor si a luncii Gilortului si a celorlalte ape curgătoare care strabat teritoriul GAL. De asemenea se propun acţiuni in parteneriat cu administratorii pădurilor de plantare copaci. O alta tema care este atinsa prin măsură este promovarea bunelor practice pentru protejarea mediului inconjurător si a conştientizării impactului pe care comportamentul necorespunzator sau neimplecarea il au asupra mediului, coroborat cu soluţii pentru diminuarea acestui impact.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.4:

  • asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbărilor climatice

Obiective specifice ale măsurii:

  • ecologizarea pădurilor si râurilor din teritoriul GAL
  • reimpadurirea unei suprafeţe cat mai mari
  • creşterea atractibilitatii zonei
  • creşterea gradului de interes in rândul populaţiei pentru masurile de combatere si/sau diminuare a poluării
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Ghidul Solicitantului RO 1024 kb 26.02.2020 Descarca
1 Anexe RO 387 kb 26.02.2020 Descarca