Masura/D1: M5/2A

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole

Tipul Masurii: Sprijin Forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploatatiilor agricole, prin dotarea cu utilaje si echipamente performante, precum si realizarea investiţiilor pentru modernizarea fermei si imbunatatirea ca litatii activelor fixe. In conformitate cu analiza dignostic se urmăreşte sprijinirea exploatatiilor din domeniile de interes la nivelul microregiunii si cu o valoare a producţiei standard mai mare de 5000 SO.

Justificarea intervenţiei rezida din nevoia de sprijinire a acelor fermieri care deţin exploataţii agricole in microregiunea studiata in scopul creşterii viabilităţii fermelor si a competitivităţii acelor tipuri de agricultura pentru care s-a constatat interes din partea membrilor comunităţii locale si in acord cu cererea de materie prima pentru unităţile de procesare din teritoriul GAL (existente sau propuse a se înfiinţa in urma implementării prezentei Strategii). In urma analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat ca fermele au dimensiuni in general mici si ca este nevoie de o măsură care sa asigure dezvoltarea acestui sector prin dotarea si modernizarea fermelor in coroborare cu creşterea calificării capitalului uman angajat în acest sector si organizarea in forme asociative care sa asigure o valorificare si promovare superioara (acestea din urma fiind acoperite de masurile M3-“Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara” si M4-“lnfiintarea si dezvoltarea formelor asociative”).

Prin măsură propusa se urmăreşte orientare către piaţa a unui număr cat mai mare de fermieri, in scopul asigurării unei dezvoltări durabile a teritoriului studiat.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.4:

 • favorizarea competitivităţii agriculturii;
 • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca.

Obiective specifice ale măsurii:

 • creşterea viabilităţii exploatatiilor agricole cu o valoare a producţiei standard mai mare de 5000 SO;
 • asigurarea de materie prima pentru unităţile de procesare din teritoriul GAL (existente si propuse a se infiinta prin măsură specifica inclusa in prezenta Strategie de Dezvoltare). Măsură contribuie la priorităţile prevăzute la art.5 din Reg.(UE) nr. 1305/2013, respectiv “creşterea viabilităţii exploatatiilor si a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si gestionarii durabile a pădurilor” (P2).
 1. Documente Actuale
  Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
  18 Ghidul Solicitantului RO 798 kb Sesiunea Martie 2019 04.03.2019 Descarca
  17 Nota privind Alocarea Financiara RO 80 kb Aferenta Masurii M5 04.03.2019 Descarca
  16 ANEXE RO 4 MB Sesiunea Martie 2019 04.03.2019 Descarca
 2. Documente Arhivate
  Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
  15 Erata 2 RO 72 kb 22.05.2018 Descarca
  14 ANEXA 1 – Cerere de finantare RO 375 kb 15.06.2018 Descarca
  13 Erata 1 RO 72 kb nu mai e valabila 14.06.2018 Descarca
  12 ANEXA 1 – Cerere de finantare RO 375 kb nu mai e valabila 25.05.2018 Descarca
  11 ANEXA 4 – Coeficienti Productie Standard RO 68 kb nu mai e valabila 25.05.2018 Descarca
  10 Ghidul Solicitantului RO 218 kb varianta finala 19.03.2018 Descarca
  9 Anexe RO 4 mb varianta finala 19.03.2018 Descarca
  8 Ghidul Solicitantului RO 218 kb arhivat 30.10.2017 Descarca
  7 Anexe RO 4 mb arhivat 30.10.2017 Descarca
  6 Ghidul Solicitantului RO 910 kb arhivat 21.09.2016 Descarca
  5 Anexe RO 4 mb arhivat 21.09.2016 Descarca
  4 Ghidul Solicitantului RO 913 kb arhivat 18.09.2016 Descarca
  3 Anexe RO 4096 kb arhivat 18.09.2017 Descarca
  2 Ghidul Solicitantului RO 1,415 kb arhivat Descarca
  1 Anexe RO 4096 kb arhivat Descarca