Consiliul Director

Primul Consiliu Director
Presedinte – Teodorescu Gheorghe Dorin
Secretar – Pungan Ovidiu
Cenzor – Mangu Adrian
Membru – Zaharia Ion
Membru – dl. Ratcu Iulia
Membru – Goata Lucian

Al Doilea Consiliu Director
Presedinte : Teodorescu Gheorghe Dorin
Secretar: Doloc Alin Marian
Cenzor: Mangu adrian
Membru : Oproiu Ion
Membru: Andrita Ovidiu
Membru: Goață Lucian

Al Treilea Consiliu Director
Presedinte : Doloc Alin Marian
Secretar: Teodorescu Gheorghe Dorin
Cenzor: Mangu Adrian
Membru : Oproiu Ion
Membru: Andrita Ovidiu
Membru: Goață Lucian

Autorizatie de Functionare

Autorizatie de Functionare