Masura/D1: M6/6A

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole

Tipul Masurii: Investitii si Servicii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor pentru dezvoltarea activitatiilor non-agricole care sa conducă la crearea de locuri de munca, creşterea veniturilor populaţiei rurale din teritoriul studiat si reducerea disparitatilor dintre rural si urban, avand in vedere lipsa de capital in zonele rurale, precum si cunostiintele reduse in managementul afacerilor intr-un alt domeniu decât agricultura.

Justificarea intervenţiei rezida din nevoia de diversificare a activitatilor în teritoriul studiat, ţinând cont de faptul ca pentru o dezvoltare durabila a teritoriului GAL este necesara o stabilitate economica si înfiinţarea de locuri de munca in alte domenii de activitate decât agricultura; prin proiectele propuse prin aceasta măsură se urmăreşte inclusiv valorificarea producţiei agricole si agroalimentare din teritoriu intr-un alt mod decât vanzarea directa către consumatorul final sau spre procesare, in speţa referindu-ne la posibilitatea valorificărilor in agropensiuni si unitati de alimentaţie publica înfiinţate prin aceasta măsură. De asemenea prin măsură propusa se urmăreşte înfiinţarea de servicii pentru populaţia rurala, ţinând cont ca in urma analizei diagnostic s-a constatat absenta unora dintre serviciile pentru populaţie in teritoriul studiat.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.4:

  • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca.

Obiective specifice ale măsurii:

  • dezvoltarea activitatilor existente in domeniul non-agricol prin achiziţia de echipamente si dotări care sa creasca competitivitatea acestora
  • infiitarea de noi întreprinderi in spaţiul rural care sa opereze in domeniul non-agricol
  • dezvoltarea de servicii pentru populaţia rurala
  • crearea de locuri de munca
  • creşterea veniturilor populaţiei rurale
  • stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
10 ERATA de corectare RO 186 kb nou 04.02.2020 Descarca
9 Ghidul Solicitantului RO 186 kb nou 30.01.2020 Descarca
8 Nota privind situatia masurii RO 54 kb nou 30.01.2020 Descarca
7 Anexe RO 4 MB nou 30.01.2020 Descarca
6 Anunt privind inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor RO 186 kb 06.08.2019 Descarca
5 Ghidul Solicitantului RO 186 kb inchis 02.07.2019 Descarca
4 Nota privind situatia masurii RO 54 kb inchis 02.07.2019 Descarca
3 Anexe RO 4 MB inchis 02.07.2019 Descarca
2 Ghidul Solicitantului RO 177 kb arhivat 09.11.2018 Descarca
1 Anexe RO 4 MB arhivat 09.11.2018 Descarca