Masura/D1: M4/1A

Denumirea măsurii: înfiinţarea si dezvoltarea formelor asociative

Tipul Masurii: Sprijin Forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţilor agricole print-o mai buna organizare si creare de premise pentru o valorificare a producţiei superioara . Justificarea intervenţiei rezida din nevoia de sprijinire a acelor fermieri care deţin exploataţii agricole in microregiunea studiata in scopul creşterii viabilităţii fermelor si a competitivităţi acelor tipuri de agricultura pentru care s-a constatat interes din partea membrilor comunităţi locale si in acord cu cererea de materie prima pentru unităţile de procesare din teritoriul GAL (existente sau propuse a se înfiinţa in urma implementării prezentei Strategii). In urma analizei diagnostic a teritoriului s- a constatat ca fermele au dimensiuni in general mici si ca este nevoie de o măsură care sa asigure dezvoltarea acestui sector prin organizarea in forme asociative care sa permită o valorificare si promovare superioara in coroborare cu creşterea calificării capitalului uman angajat in acest sector si prin dotarea si modernizarea fermelor (acestea din urma fiind acoperite de masurile M3-“Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara”, M5-“Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploataţilor agricole”). Prin măsură propusa se urmăreşte orientare către piaţa a unui număr cat mai mare de fermieri, in scopul asiguraţi unei dezvoltări durabile a teritoriului studiat. Una dintre problemele majore ale fermierilor din zona fiind valorificarea producţiei, fie datorita faptului ca o cantitate mica de produs nu generează o oportunitate de desfacere către retail-eri si unitati de procesare, fie faptului ca in lipsa constituirii intr-o forma juridica care sa perniţa comercializarea producţiei in baza unor documente fiscale fermierii nu reprezintă o varianta de aprovizionare pentru mulţi agenţi economici.

Prin constituirea intr-o forma asociativa de tip cooperativa agricola membrii- fermieri isi sporesc posibilităţile de finanţare pentru proiecte finanţate prin programe naţionale si europene, care sa acopere nevoi de echipare cu utilaje agricole performante.

Cooperativele agricole contribuie la dezvoltarea rurala prin crearea de noi locuri de munca si angajarea tinerilor intr-o forma de activitate organizata.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4:

  • favorizarea competitivităţii agriculturii;
  • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca

Obiective specifice ale măsurii:

  • creşterea viabilităţii exploatatiilor agricole din teritoriul GAL
  • creşterea gradului de valorificare a producţie agricole din zona
  • practicarea de noi tehnici de cultura si/sau creşterea a animalelor
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
13 Ghidul Solicitantului RO 156 kb nou 03.05.2019 Descarca
12 Anexe RO 806 kb nou 03.05.2019 Descarca
Arhiva
11 Ghidul Solicitantului RO 156 kb arhiva 19.10.2018 Descarca
10 Anexe RO 806 kb arhiva 19.10.2018 Descarca
9 Nota privind situatia proiectelor depuse RO 150 kb arhiva 19.10.2018 Descarca
8 Ghidul Solicitantului v finala RO 156 kb arhiva 15.02.2018 Descarca
7 Anexe v finala RO 806 kb arhiva 15.02.2018 Descarca
6 Ghidul Solicitantului v finala RO 156 kb arhiva 30.10.2017 Descarca
5 Anexe v finala RO 806 kb arhiva 30.10.2017 Descarca
4 Ghidul Solicitantului v2 consultativa RO 811 kb arhiva 21.09.2017 Descarca
3 Anexe v2 consultativa RO 821 kb arhiva 21.09.2017 Descarca
2 Ghidul Solicitantului v1 RO 1024 kb arhiva 15.09.2017 Descarca
1 Anexe v1 RO 387 kb arhiva 15.09.2017 Descarca