Masura/D1: M2/6B

Denumirea măsurii: Sprijin pentru acţiuni de desegregare si incluziune sociala

Tipul Masurii: Servicii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţi cu alte masuri din SDL.

Combaterea sărăciei si excluziuni sociale necesita o abordare pe tot parcursul vieţii. Pentru copii si tineri obiectivul este de a asigura oportunitatea de dezvoltare a intregului potenţial individual, indiferent de ordinea sociala sau etnica, prin dezvoltarea abilitaţilor, cunostiintelor si experienţei necesare. Un alt obiectiv este acela de a asigura premisele pentru participare deplina la viata sociala, culturala si economica a comunităţii. Deoarece copiii care cresc in comunităţi marginalizate si segregate se confrunta cu un risc mare de sărăcie si perspective mai sumbre de viitor, necesitatea întreruperii cercului vicios al sărăciei si al segregării face necesara adoptarea prin prezenta strategie a unei masuri care sa abordeze simultan atat problema segregării minorităţii rome (in special in rândul copiilor) cat si problemele privind aspectele juridice legate de actele de identitate ( condiţie fundamentala pentru un acces normal in structurile comunităţii).

Din analiza diagnostic a teritoriului au rezultat probleme semnificative legate de segregarea comunităţii rome in localităţile componente ale teritoriului GAL in special in comunităţile mai mari. In urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii partenerilor care au ca obiect de activitate/scop acţiuni pentru prevenirea si combaterea discriminării rasiale, educaţia si şcolarizarea copiilor romi, reprezentanţii UAT-urilor si ai servicîlor de specialitate din cadrul acestora s-a constatat necesitatea intervenţiei printr-o măsură menita sa contribuie la desegregare si incluziune sociala.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4:

  • obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunitarilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca.

Obiective specifice ale măsurii:

  • creşterea gradului de desegregare a comunitarii rome prin organizarea de întâlniri si evenimente culturale/ sportive în care sa fie implicat un număr cat mai mare de persoane din comunitatea roma (minim 20% dintre participanţi), evenimente care sa aiba ca scop
  • monitorizarea relaţiilor dintre participant si intervenţia calificata pentru o buna comunicare a acestora
  • diminuarea numărului de persoane care nu deţin acte de identitate in conformitate cu legislaţia naţionala
  • creşterea gradului de implicare a facilitatorilor comunitari
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
3 Ghidul Solicitantului RO 449 kb nou 03.05.2019 Descarca
2 Fisa Masura RO 2 mb nou 03.05.2019 Descarca
1 Anexe RO 740 kb nou 03.05.2019 Descarca