Masura/D1: M1/6B

Denumirea măsurii: Dezvoltarea infrastructurii sociale

Tipul Masurii: Investitii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţi cu alte masuri din SDL.

Combaterea sărăciei si excluziuni sociale necesita o abordare pe tot parcursul vieţii. Pentru copii si tineri obiectivul este de a asigura oportunitatea de dezvoltare a intregului potenţial individual, indiferent de ordinea sociala sau etnica, prin dezvoltarea abilitaţilor, cunostiintelor si experienţei necesare. Un alt obiectiv este acela de a asigura premisele pentru participare deplina la viata sociala, culturala si economica a comunităţii. Obiectivul pentru cei care au deposit varsta active este Acela ca vârstnicii sa fie apreciaţi si respectaţi, sa ramana independent sis a poata participa la toate aspectele vieţii in calitate de cetateni active, precum sis a se bucure de o calitate ridicata a vieţii intr-o comunitate sigura.

Din analiza diagnostic a teritoriului rezulta ca serviciile sociale la nivel de comunitate sunt slab dezvoltate sau lipsesc. Pentru dezvoltarea durabila teritoriului se simte nevoia unei intervenţii care sa aiba ca rezultat dezvoltarea serviciilor sociale si intrinsec o creştere a condiţiilor de viata. Prin măsură M1 se propune dezvoltarea infrastructurii sociale (prin proiectele care urmeaza a se implementa se urmăreşte realizarea de investiţii de tip “hard” care vor duce la imbunatatirea vieţii locuitorilor, inclusiv pentru acei locuitori din comunităţi segregate prin crearea unui cadru potrivit pentru desfasurarea activitatilor specifice diverselor servicii sociale).

Măsură M1 urmeaza sa fie lansata cu prioritate, după aprobarea strategiei, beneficiarii acestei masuri avand posibilitatea sa acopere cheltuielile ocazionate de un alt tip de măsură, respectiv “soft” prin accesarea unui alt proiect prin POCU obiectiv specific 5.2. Fiecare solicitant va descriere in proiectul depus pe măsură M1 care sunt intervenţiile de tip “soft” care urmeaza a fi realizate, modul in care investiţia in infrastructura sociala propusa contribuie la realizarea intervenţiei “soft” si cum acestea din urma contribuie la integrarea sociala a grupului vulnerabil vizat de proiect.

Obiective de dezvoltare rurala:

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE) nr.1305/2013, art.4:

– obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunitarilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea locurilor de munca.

Obiective specifice ale măsurii:

  • dezvoltarea infrastructurii sociale
  • imbunatatirea calitatii vieţii grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL
  • crearea unui cadru potrivit desfăşurării si acreditării serviciilor sociale

 

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
9 Ghidul Solicitantului v3 Final RO 2 MB versiunea 3 finala 24.11.2017 Descarca
8 Nota de Clarificare RO 270 KB Clarificari privind modul de completare a anexei nr 10 11.12.2017 Descarca
7 Anexe v3 Final RO 22 MB versiunea 3 finala 24.11.2017 Descarca
6 Ghidul Solicitantului v2 Final RO 2 MB versiunea 2 finala 17.11.2017 Descarca
5 Anexe v2 Final RO 22 MB versiunea 2 finala 17.11.2017 Descarca
4 Ghidul Solicitantului v2 Consultativa RO 295 kb varianta consultativa
versiunea 2
21.09.2017 Descarca
3 Anexe v2 consultativa RO 913 kb varianta consultativa
versiunea 2
21.09.2017 Descarca
2 Ghidul Solicitantului v1 RO 295 kb varianta consultativa
versiunea 1
13.09.2017 Descarca
1 Anexe v1 RO 913 kb varianta consultativa
versiunea 1
13.09.2017 Descarca