Fostii nostri colegi

Cotarlau Aurelian – Evaluator Proiecte
Oproiu Ion – Jurist Consult
Ionescu Dumitru Adrian – Manager Proiect
Plugaru Teodor Mircea – Manager Proiect
Mitica Maria Iulia – Secretar
Becheru Cristian Vasile – Expert Tehnic Evaluator Proiecte
Dogaru Constantin – Manager Proiect
Teodorescu Gheorghe Dorin – Specialist in Relatii Publice
Panduru Constantin – Expert Tehnic Evaluator Proiecte