21mart. 2022

Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală — LEADER: Responsabil tehnic (expert tehnic — evaluator proiecte) — 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o normă întreagă de 8 ore/zi; Contribuie nemijlocit la activităţile de implementare a […]