Achizitii

11apr. 2019

Măsură: 19 SubMasura: 19.4 Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort Nr contract de finanţare : 19401062011642011971. Titlul proiectului: “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare” Nr 213/11.04.2019 Invitaţie de participare Achiziţia se va efectua in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica si a HG 395/2016 cu complectarile si modificările […]

  • 1
  • 2