Tag Archives: papetarie

CRITERIU DE ADJUDECARE: Pretul cel mai scazut. CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini este parte integranta a documentatiei de atribuire a contractului si constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii, pe baza carora se intocmeste propunerea tehnica si financiara de catre potentialii ofertanti. Pentru ca in etapa de evaluare sa se respecte principiul tratamentului egal, ofertantii trebuie […]