Programul de achiziţii
pentru proiectul ’’Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. CI9400062011642011971)

ASOCIAŢIA „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ GILORT” – Anul 2017

Nr.crt. Obiectul achiziţiei Capitol

bugetar

Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura

aplicată

Data

estimată

pentru

începerea

procedurii

Data

estimată

pentru

finalizarea

procedurii

1 Achiziţie servicii audit financiar extern (3 ani) Capitolul II Eligibilă 79212100-4 20000 lei / 4420,87 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Februarie

2017

2 Achiziţie mijloc de transport (autoturism) Capitolul III Eligibilă 34115200-8 63336 lei / 14000,00 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Aprilie 2017
3 Achiziţie computere portabile şi echipamente tip Server „NAS” pentru stocare date Capitolul III Eligibilă 30213100-6

30233000-1

6000 lei / 1326.26 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Aprilie 2017
4 Achiziţie imprimantă multifuncţională/ scanner de mari dimensiuni Capitolul III Eligibilă 30232110-8 9000 lei / 1989.39 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Aprilie 2017
5 Achiziţie aparat foto Capitolul III Eligibilă 38651000-3 2200 lei / 486.30 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Martie 2017

 

6 Achiziţie materiale de birotică, papetărie şi tehnică de lucru Capitolul III Eligibilă 30199000-0 9000 lei / 1989,39 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Martie 2017
7 Achiziţie soft contabilitate Capitolul III Eligibilă 48443000-5 5000 lei /

1105,22 euro

Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2017

Februarie

2017

8 Achiziţie materiale combustibile necesare încălzirii (lemn de foc) Capitolul III Eligibilă 03413000-8 6000 lei / 1326,26 euro Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2017

Februarie

2017

9 Achiziţie bonuri valorice pentru carburanţi auto Capitolul III Eligibilă 22458000-5 10000 lei/ 2210,43 euro Achiziţie directă fără avizare Ianuarie

2017

Aprilie 2017
10 Achiziţie materiale de animare (bannere,broşuri, pliante, etc.);

materiale

promoţionale

inclusiv

personalizate cu numele GAL (agende,

blocnotesuri, genţi, memory stick-uri, pix-uri etc.); corturi tip pavilion inscripţionate; articole vestimentare inscripţionate cu sigla GAL;

panouri şi plăcuţe informative GAL pentru asigurarea transparenţei

Capitolul V Eligibilă 22462000-6

35261000-1

39522530-1

11000 lei/ 2431,48 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Martie 2017
11 Achiziţie servicii de promovare şi publicitate media (1 an) Capitolul V Eligibilă 79342200-5 6000 lei / 1326,26 euro Achiziţie

directă

Ianuarie

2017

Martie 2017

 

Descarca in format PDF