Măsură: 19
SubMasura: 19.4
Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort
Nr contract de finanţare : 19401062011642011971.
Titlul proiectului: “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”
Nr 213/11.04.2019

Invitaţie de participare

Achiziţia se va efectua in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica si a HG 395/2016 cu complectarile si modificările ulterioare.

  1. Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort, Comuna Scoarţa, sat Scoarţa, nr. 47, bloc locuinţe, nr. 47, sc. 1, et. 1, ap. JUD GORJ,email: gal gilort@vahoo.com
  2. Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte : furnizare produse.
  3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare de produse : achiziţie directa prin intermediul sistemului electronic de achiziţii publice (SICAP).
  4. Locul de livrare ale produselor : Sediul Achizitorului.
  5. Natura produselor ce se vor livra, codurile CPV, valoarea estimata a contractului de furnizare produse: Mobilier de birou – Coduri CPV 39112000-0, 39111100-4, 39121200-8, 39122200-5, 39141300-5,39121100-7
    – Valoarea totala fara TVA a contractului 8466.00 lei.
  6. Ofertele se vor depune / transmite la adresa de email gal_gilort@yahoo.com avand specificat valabilitatea minima a ofertei de minim 30 zile de la data depunerii / transmiterii. Oferta va fi redactata in limba romana.Nu sunt admise depunerea de oferte alternative. Termenul limita de transmitere / primire a ofertelor fiind 16.04.2019, ora 14.00;
  7. Durata de livrare ale produselor si modalitatea de plata: stabilita prin contract după avizarea achiziţiei de CRFIR 4 SV Oltenia.
  8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare produse va fi : preţul cel mai scăzut.

 

Descarca Invitatie Participare Integrala