Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole

Tipul Masurii: Sprijin Forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploatatiilor agricole, prin dotarea cu utilaje si echipamente performante, precum si realizarea investiţiilor pentru modernizarea fermei si imbunatatirea ca litatii activelor fixe. In conformitate cu analiza dignostic se urmăreşte sprijinirea exploatatiilor din domeniile de interes la nivelul microregiunii si cu o valoare a producţiei standard mai mare de 5000 SO.

Pentru mai multe informatii: http://galgilort.ro/masurad1-m52a/