PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020
program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE
Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 5 ( Dl: M5/2A) – 01/04.03.2019
Data publicarii:04.03.2019
Numărul anunţului: A1/110/2019

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” având autorizaţia de funcţionare nr. 062/05.09.2016, anunţă lansarea în perioada 12 martie 2019 – 31 mai 2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanţare, pentru Măsura 5 (Dl: M5/2A) „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016.

1. Data lansării apelului de selecţie: 12 martie 2019

2. Măsura lansata prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili: Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 5 ( Dl: M5/2A) „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole” sunt:

  • fermieri care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru exploataţia agricolă cu o valoare standard a producţiei mai mare de 4000 SO, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
  • persoane de drept privat român;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii cererii de finanţare;
  • să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);
  • să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi/întreprinderi mici indiferent de forma de organizare economică;
  • să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin: Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” şi/ sau 411-112 din PNDR 2007-2013; Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” şi/ sau 411-141 care nu şi-au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 (Decizia de finanţare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranşe de plată); Submăsurile 6.1– „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri „, 6.3 -„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” şi/ sau 19 2 din PNDR 2014-2020.

3. Fondurile disponibile pentru Măsura 5: ( Dl: M5/2A)- alocate în această sesiune: 215.147,65 euro.

4. Suma maximă nerambursabila care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 5: ( Dl: M5/2A)-10.000 euro/proiect.

5. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 31 mai 2019, ora 14:00. Sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locala Gilort” din comuna Scoarţa, nr. 47, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

6. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii respectiv.M5. cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www. galqilort. ro.

7. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Localâ Gilort” din comuna Scoarţa, nr. 47, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.qalgilort.ro.

8. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tiparit a Masurii M5.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel Selectie RO 7 mb varianta detaliata 04.03.2019 Descarca
1 Apel Selectie RO 782 kb varianta simplificata 04.03.2019 Descarca

 

Masura/D1: M5/2A – Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor agricole