Masura/D1: M6/6A

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole

Tipul Masurii: Investitii si Servicii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link: http://galgilort.ro/rapoarte-de-selectie/