Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara

Tipul Masurii: Servicii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL

In urma analizei diagnistic a teritoriului s-a constatat ca una dintre problemele majore este slaba calificare a capitalului uman, precum si lipsa unei culturi anteprenoriale. Astfel, in scopul obţinerii unui rezultat real in privinţa dezvoltării teritoriului, bazandu-ne pe nevoile constatate in urma analizei, intervenţia printr-o măsură care are ca scop formarea profesionala a solicitantilor/reprezentantilor/angajatilor solicitanţilor de proiecte finanţate prin diverse masuri propuse prin strategia de dezvoltare in domeniile specifice proiectelor depuse devine o condiţie esenţiala pentru dezvoltarea zonei studiate.

Pentru mai multe informatii: http://galgilort.ro/masurad1-m31c/