Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole

Tipul Masurii: Investitii si Servicii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor pentru dezvoltarea activitatiilor non-agricole care sa conducă la crearea de locuri de munca, creşterea veniturilor populaţiei rurale din teritoriul studiat si reducerea disparitatilor dintre rural si urban, avand in vedere lipsa de capital in zonele rurale, precum si cunostiintele reduse in managementul afacerilor intr-un alt domeniu decât agricultura.

Pentru mai multe informatii: http://galgilort.ro/masurad1-m66a/