Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 4 ( Dl: M4/1A) -03/ 29.10.2018 -17.12.2018
Data publicării: 19.10.2018
Numărul anunţului: A3 /433/ 2018

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” având autorizaţia de funcţionare nr. 062/05.09.2016, anunţă lansarea în perioada 29 octombrie 2018 – 17 decembrie 2018 sesiunea de depunere a cererilor de finanţare, pentru Măsura 4 ( Dl: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecţie din data de 04.08.2016.

 1. Data lansării apelului de selecţie: 29 octombrie 2018
 2. Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 4 ( Dl: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” sunt:

Beneficiarii direcţi/Solicitanţii: pot fi parteneriate private constituite în baza unui acord de parteneriat şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate specifice, fără personalitate juridică. Membrii parteneriatului pot fi fermieri – cu statut de persoană fizică neautorizatâ şi reprezentanţi autorizaţi din sectorul privat cu obiect de activitate în agricultură (PFA, II, AF, SRL).

Eligibilitatea parteneriatului:

Pot fi membri în parteneriatul care depune cererea de finanţare:

 • Fermieri cu statut de persoană fizică neautorizată, care deţin o exploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL- ului ( aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA).
 • Fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care deţin o exploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL-ului ( aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA şisă aibă autorizat cel puţin un cod CAEN în domeniul agricol).
 • Numărul de membri ai unui parteneriat care solicită finanţare prin această măsură,trebuie să fie de cel puţin 5 fermieri.
 1. Fondurile disponibile pentru Măsura 4: (Dl: M4/1A)- alocate în această sesiune: 15 000.00 euro;
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 5.000 euro/parteneriat;
 3. Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 17 decembrie 2018; ora 14:00. Sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” din comuna Scoarţa, nr. 47, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
 4. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M4, cuprinse In Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www. galgilort. ro.
 5. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” din comuna Scoarţa, nr. 47, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: galgilort.ro.
 6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tipărit a măsurii M4.

 

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel Selectie RO 7 mb varianta detaliata 19.10.2018 Descarca
1 Apel Selectie RO 782 kb varianta simplificata 19.10.2018 Descarca