Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 5 ( Dl: M5/2A) -01/04.03.2019 -28.06.2019
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 31.05.2019
Data lansării iniţiale a apelului de selecţie 04.03.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor 28.06.2019, orele 14.00

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” anunţa prelungirea apelului de selecţie pentru măsură M5/2A „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole” în perioada 31.05.2019 – 28.06.2019.

1. Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:
Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 5 ( Dl: M5/2A) „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole” sunt:
– fermieri care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru exploataţia agricolă cu o valoare standard a producţiei mai mare de 4000 SO, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
– persoane de drept privat român;
– să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii cererii de finanţare;
– să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);
– să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi/întreprînderi mici indiferent de forma de organizare economică;
– să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin: Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” şi/ sau 411-112 din PNDR 2007-2013; Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” şi/ sau 411-141 care nu şi-au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 (Decizia de finanţare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranşe de plată); Submăsurile 6.1- „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.3 -„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” şi/ sau 19.2 din PNDR 2014-2020.

2. Fondurile disponibile pentru Masura 5: (DI: M5/2A) – alocate in aeasta sesiune: 215.147,65 euro.

3. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordat pentru proiect Masura 5; (DI: M5/2A)-10.000 euro/proiect

4. Data limita de primire a proietelor si locul unde se poate depune proiectele: 28.06.2019, ora 14:00. Sediul Asociatiei „Grup de Actiune Locala Gilort” din comunca Scoarta, nr 47 sc 1 ap 3 jud Gorj, de luni pana vineri intre orele: 10:00-14:00

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel Selectie RO 14 mb varianta detaliata 29.05.2019 Descarca
1 Apel Selectie RO 2 mb varianta simplificata 29.05.2019 Descarca