ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019
AFERENT MĂSURII M3/1C „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 3 ( Dl: M3/1C) -01 / 31.01.2019 – 09.07.2019
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 27.06.2019
Data lansării inititiale a apelului de selecţie 31.01.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor este 09.07.2019. orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort, anunţă prelungirea apelului de selecţie pentru Măsura M3 ( Dl: M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare
competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară”, in perioada 28.06.2019 – 09.07.2019.

  1. Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 3 ( Dl: M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate,
competenţe complementare şi dezvoltare comunitară” sunt:

Beneficiari direcţi: entităţi private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi
selecţie specifice măsurii, care aplică individual sau în parteneriat cu entităţi publice sau private ca de exemplu: instituţii de învăţământ, asociaţii
profesionale, etc.

Beneficiari indirecţi ai acestei măsuri vor fi: adulţi cu domiciliul stabil sau cu locul de muncă în teritoriul GAL, solicitanţi/beneficiari de proiecte
atât în domenii agricole cât şi non agricole.

  1. Fondurile disponibile pentru Măsura 3: ( Dl: M3/1C)- alocate în această sesiune: 33619,68 euro.
  2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Măsura 3: {Dl: M3/1C)- 20000 euro/proiect.

Valoarea maximă eligibila va respecta cuantumul maxim prevăzut în fisa tehnică a măsurii din SDL: Măsura 3 ( Dl: M3/1C)-20000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil: este de maxim 100 %:

  1. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:07.2019. ora 14:00. Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Gilort din
    comuna Scoarţa, sat Scoarţa nr 47, Bloc Locuinţe, et 1, ap 1, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
  2. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M3/1C sunt, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fl accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galgilort.ro.
  3. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Gilort din comuna comuna Scoarţa, sat Scoarţa nr 47, Bloc Locuinţe, et 1, ap 1,judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.galgilort.ro.
  4. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tipărit a măsurii M3/1C.

 

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel Selectie RO 827 kb varianta detaliata 27.06.2019 Descarca
1 Apel Selectie RO 146 kb varianta simplificata 27.06.2019 Descarca