Nr. înregistrare: 120/06.12.2016

Anunţ de angajare

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER:

  • Responsabil financiar (contabil) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 2 ore/zi;
  • Responsabil tehnic (expert tehnic – evaluator proiecte) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi;
  • Responsabil juridic (jurist) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi;
  • Secretar – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o normă întreagă de 8 ore/zi;
  • Responsabil IT – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi.

Cerinţele posturilor sunt în conformitate cu Fişele Posturilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” selectată spre finanţare de MADR.

Descarca in format PDF