17dec. 2018

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020 – program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2018 AFERENT MĂSURII M6/6A […]

05dec. 2018

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: – Responsabil tehnic (expert tehnic – evaluator proiecte) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi; Cerinţele posturilor sunt în conformitate […]

22nov. 2018

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității. Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în […]

12nov. 2018

Referitor la Anuntul de ocupare Post vacant cu numarul 459/19.10.2018 pentru postul de Secretar publicat pe site-ul www.galgilort.ro, va comunicam faptul ca deorece nu am primit nici o solicitare pentru inscrierea la concurs anuntul va fi prelungit cu 15 zile calendaristice, concursul urmand a se tine in data de 28.11.2018 si se va mentine component […]

09nov. 2018

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole Tipul Masurii: Investitii si Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea […]

09nov. 2018

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 – program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Masura […]