11mart. 2019

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019 AFERENT MĂSURII M3/1C „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară” Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 3 ( Dl: M3/1C) -01 / 31.01.2019 -11.04.2019 Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 11.03.2019 Data lansării inititiale a apelului de […]

04mart. 2019

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 5 ( […]

21ian. 2019

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara Tipul Masurii: Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL In urma analizei diagnistic a teritoriului s-a constatat […]

21ian. 2019

Numarul de referinla al sesiunii cererii de proiecte: Masura 4 (DI:M4/1A)-03/29.10.2018-28.02.2019. Data publicarii anuntului de prelungire a apelului de selectie: 21.01.2019 Data lansarii apelului de selectie: 29.10.2018 Data limita pentru depunerea proiectelor este 28.02.2019, orele 14.00 Asociatia Grup de Actiune Locala Gilort anunta prelungirea apelului de selectie aferent masurii M4/1A “Infiintarea si dezvoltarea formelor asociative”, […]

21ian. 2019

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: Masura 3 (DI: M3/1C)-01//31.01.2019 -11.03.2019 Data publicarii: 21.01.2019 Numarul anuntului: A1/24/2019 Asociatia Grup de Actiune Locala Gilort avand autorizatia de functionare nr. 062/05.09.2016, anunta lansarea in perioada / 31.01.2019 – 11.03.2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finantare, pentru Masura M3 (Dl: M3/1C) „Sprijin pentru dezvoltare […]