02mai 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Măsura 4 ( DI: M4/1A) –04/ 13.05.2019 – 28.06.2019 Data publicării: 03.05.2019 Numărul anunțului: A4 /245/ 2019   Asociația „Grup de Acțiune Locală Gilort” având autorizația de funcționare nr. 062/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 13.05.2019 – 28.06.2019 sesiunea de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura 4 ( […]

11apr. 2019

Măsură: 19 SubMasura: 19.4 Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort Nr contract de finanţare : 19401062011642011971. Titlul proiectului: “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare” Nr 213/11.04.2019 Invitaţie de participare Achiziţia se va efectua in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica si a HG 395/2016 cu complectarile si modificările […]

09apr. 2019

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019 AFERENT MĂSURII M3/1C „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară” VARIANTA SIMPLIFICATA Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 3 ( Dl: M3/1C) -01 / 31.01.2019 -10.05.2019 Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 10.04.2019 Data lansării inititiale a […]

11mart. 2019

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019 AFERENT MĂSURII M3/1C „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară” Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 3 ( Dl: M3/1C) -01 / 31.01.2019 -11.04.2019 Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 11.03.2019 Data lansării inititiale a apelului de […]

04mart. 2019

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014 – 2020 program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 5 ( […]