31mai 2019

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea postului liber de: Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – cod COR 242213 – 1 post pe perioadă nedeterminată de timp şi cu normă întreagă de 8 ore/zi; Cerinţele postului sunt în conformitate cu Fişa Postului anexa la prezentul. 1 Expert accesare fonduri […]

29mai 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 5 ( Dl: M5/2A) -01/04.03.2019 -28.06.2019 Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 31.05.2019 Data lansării iniţiale a apelului de selecţie 04.03.2019 Data limita pentru depunerea proiectelor 28.06.2019, orele 14.00 Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” anunţa prelungirea apelului de selecţie pentru măsură M5/2A […]

10mai 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 3 ( Dl: M3/1C) -01 / 31.01.2019 – 28.06.2019 Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 10.05.2019 Data lansării inititiale a apelului de selecţie 31.01.2019 Data limita pentru depunerea proiectelor este 28.06.2019, orele 14.00 Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort, anunţă prelungirea apelului de […]

03mai 2019

Masura/D1: M6/6A Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole Tipul Masurii: Investitii si Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link: […]

03mai 2019

Masura/D1: M4/1A Denumirea măsurii: înfiinţarea si dezvoltarea formelor asociative Tipul Masurii: Sprijin Forfetar Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Pentru informatii accesati urmatorul link: http://galgilort.ro/masurad1-m41a/

03mai 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Masura 2 ( DI: M2/6B) -01 / / 13.05.2019 – 17.07.2019 Data publicării: 03.05.2019 Numărul anunțului: A1 /243/ 2019  Asociația Grup de Acțiune Locală Gilortavând autorizația de funcționare nr. 062/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 13.05.2019 – 17.07.2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura […]

03mai 2019

Masura/D1: M2/6B Denumirea măsurii: Sprijin pentru acţiuni de desegregare si incluziune sociala Tipul Masurii: Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţi cu alte masuri din SDL. Pentru informatii accesati urmatorul link: http://galgilort.ro/masurad1-m26b/