06aug. 2019

In data de 10.07.2019 “GAL GILORT” a lansat Apelul de Selectie a Proiectelor M6/6A 10.07.2019 – 09.08.2019 aferent sesiunii  „Sprijin pentru dezvoltare și înființare activități non-agricole” cu o alocare financiara de 207 939,85 euro. Conform Ghidului Grupurilor de Actiune Locala Pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, versiunea 05, GAL poate opta pentru “Stabilirea unui prag […]

31iul. 2019

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019 AFERENT MĂSURII M4/1A „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 4 (Dl:M4/1A/-01 / 31.07.2019- 30.09.2019 Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 31.07.2019 Data lansării inititiale a apelului de selecţie 13.05.2019 Data limita pentru depunerea proiectelor este 30.09.2019. […]

02iul. 2019

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Masura 6( DI: M6/6A) – 01 / 10.07.2019 – 09.08.2019 Data publicării:02.07.2019 Numărul anunțului: A2 /368/ 2019   Asociația „Grup de Acțiune Locală Gilort” având autorizația de funcționare nr. 062/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 10.07.2019 – 09.08.2019 a sesiunii, de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura 6 […]

02iul. 2019

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole Tipul Masurii: Investitii si Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea […]

27iun. 2019

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019 AFERENT MĂSURII M4/1A „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală  Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 4 (Dl: M4/1AJ -01 / 13.05.2019 – 31.07.2019 Data publicării anunţului de prelungire a […]

27iun. 2019

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019 AFERENT MĂSURII M3/1C „Sprijin pentru dezvoltare competenţe de specialitate, competenţe complementare şi dezvoltare comunitară” Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 3 ( Dl: M3/1C) -01 / 31.01.2019 – 09.07.2019 Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 27.06.2019 Data lansării inititiale a apelului […]

27iun. 2019

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019 AFERENT MĂSURII M5/2A „Sprijin pentru dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole” Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 5 ( Dl: M5/2A) -01/12.03.2019 – 31.07.2019 Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 27.06.2019 Data lansării iniţiale a apelului de selecţie 12.03.2019 Data limita pentru […]