19iun. 2017

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 – program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura […]

13iun. 2017

varianta finala Ghidul Solicitantului pentru masura “Dezvoltarea infrastructurii sociale” codul masurii – Masura /DI : M1/6B SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA « GRUP DE ACTIUNE LOCALA GILORT » Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol […]

16mai 2017

varianta consultativa Ghidul Solicitantului pentru masura “Dezvoltarea infrastructurii sociale” codul masurii – Masura /DI : M1/6B SUBMASURA 19.2 « Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala » ASOCIATIA « GRUP DE ACTIUNE LOCALA GILORT » Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul European Agricol […]

17mart. 2017

CAIET DE SARCINI SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA CRITERIU DE ADJUDECARE: Preţul cel mai scăzut. întocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea 98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificările ulterioare aprobate. Cod CPV 79342200-5 Prezentul caiet de sarcini face parte integrate din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora […]

17mart. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate-pret. CAIET DE SARCINI Servicii de tipărire şi furnizare materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate României în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4, Caietul de sarcini […]

02feb. 2017

Caiet de Sarcini aplicatie informatica destinata gestiunii financiar contabile si de salarizare personal, precum si achizitia de servicii de mentenanta, asistenta tehnica de specialitate si actualizare software pentru aplicatia respectiva   Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte […]

01feb. 2017

Nr. înregistrare: 51/01.02.2017 Anunţ de angajare Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Secretar – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi. Cerinţele posturilor sunt în conformitate cu […]

25ian. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE: Pretul cel mai scazut. CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini este parte integranta a documentatiei de atribuire a contractului si constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii, pe baza carora se intocmeste propunerea tehnica si financiara de catre potentialii ofertanti. Pentru ca in etapa de evaluare sa se respecte principiul tratamentului egal, ofertantii trebuie […]