25ian. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE: Pretul cel mai scazut. CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini este parte integranta a documentatiei de atribuire a contractului si constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii, pe baza carora se intocmeste propunerea tehnica si financiara de catre potentialii ofertanti. Pentru ca in etapa de evaluare sa se respecte principiul tratamentului egal, ofertantii trebuie […]

25ian. 2017

SOLICITARE DE OFERTACRITERIU UTILIZAT: RAPORT CALITATE PREŢ CAIET DE SARCINI Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru acordarea contractului de achiziţie privind furnizarea unui autoturism. Produsul trebuie sa îndeplinească cerinţele prevăzute in specificaţiile tehnice care reprezintă cerinţe minime obligatorii si care fac parte integrata din acest caiet de sarcini. Cerinţele sunt obligatorii pentru toti ofertanţii […]

06ian. 2017

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil IT – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 4 ore/zi. Cerinţele posturilor sunt în conformitate cu Fişele Posturilor din Strategia de […]

27dec. 2016

Programul de achiziţii pentru proiectul ’’Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. CI9400062011642011971) ASOCIAŢIA „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ GILORT” – Anul 2017 Nr.crt. Obiectul achiziţiei Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii Data estimată pentru finalizarea procedurii […]

19dec. 2016

Sesiune de informare și comunicare dedicată populației Din teritoriul Asociației „Grup de Acțiune Locală GILORT” Asociația „Grup de Acțiune Locală GILORT”, Judeţul GORJ, anunţă deschiderea sesiunilor de informare, animare şi comunicare dedicate publicului interesat cu privire la activităţile asociaţiei şi a proiectelor ce vor fi finanţate în baza măsurilor ce se vor lansa în perioada […]

06dec. 2016

Nr. înregistrare: 120/06.12.2016 Anunţ de angajare Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil financiar (contabil) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 2 ore/zi; Responsabil tehnic (expert tehnic – […]

25nov. 2016

Scopul procedurii: Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” a fost selectată şi autorizată să poată desfăşura activităţile specifice Măsurii 19 – Dezvoltarea locală a LEADER, sintetizate în cadrul sub masurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală; 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale grupurilor de acţiune locală […]

25oct. 2016

Nr. înregistrare: 102/25.10.2016 Anunţ de angajare Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil administrativ (manager proiect) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o normă întreagă de 8 ore/zi; Responsabil financiar (contabil) – […]