27dec. 2016

Programul de achiziţii pentru proiectul ’’Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare” Sub Măsura 19.4 ( CF nr. CI9400062011642011971) ASOCIAŢIA „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ GILORT” – Anul 2017 Nr.crt. Obiectul achiziţiei Capitol bugetar Tip de cheltuială Cod CPV Valoare estimată lei / euro Procedura aplicată Data estimată pentru începerea procedurii Data estimată pentru finalizarea procedurii […]

19dec. 2016

Sesiune de informare și comunicare dedicată populației Din teritoriul Asociației „Grup de Acțiune Locală GILORT” Asociația „Grup de Acțiune Locală GILORT”, Judeţul GORJ, anunţă deschiderea sesiunilor de informare, animare şi comunicare dedicate publicului interesat cu privire la activităţile asociaţiei şi a proiectelor ce vor fi finanţate în baza măsurilor ce se vor lansa în perioada […]

06dec. 2016

Nr. înregistrare: 120/06.12.2016 Anunţ de angajare Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil financiar (contabil) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o fracţiune de normă de 2 ore/zi; Responsabil tehnic (expert tehnic – […]

25nov. 2016

Scopul procedurii: Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” a fost selectată şi autorizată să poată desfăşura activităţile specifice Măsurii 19 – Dezvoltarea locală a LEADER, sintetizate în cadrul sub masurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală; 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale grupurilor de acţiune locală […]

25oct. 2016

Nr. înregistrare: 102/25.10.2016 Anunţ de angajare Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi libere pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală – LEADER: Responsabil administrativ (manager proiect) – 1 post pe perioadă determinată de timp şi pentru o normă întreagă de 8 ore/zi; Responsabil financiar (contabil) – […]