Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole

Tipul Masurii: Investitii si Servicii

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea investiţiilor pentru dezvoltarea activitatiilor non-agricole care sa conducă la crearea de locuri de munca, creşterea veniturilor populaţiei rurale din teritoriul studiat si reducerea disparitatilor dintre rural si urban, avand in vedere lipsa de capital in zonele rurale, precum si cunostiintele reduse in managementul afacerilor intr-un alt domeniu decât agricultura.

Justificarea intervenţiei rezida din nevoia de diversificare a activitatilor în teritoriul studiat, ţinând cont de faptul ca pentru o dezvoltare durabila a teritoriului GAL este necesara o stabilitate economica si înfiinţarea de locuri de munca in alte domenii de activitate decât agricultura; prin proiectele propuse prin aceasta măsură se urmăreşte inclusiv valorificarea producţiei agricole si agroalimentare din teritoriu intr-un alt mod decât vanzarea directa către consumatorul final sau spre procesare, in speţa referindu-ne la posibilitatea valorificărilor in agropensiuni si unitati de alimentaţie publica înfiinţate prin aceasta măsură. De asemenea prin măsură propusa se urmăreşte înfiinţarea de servicii pentru populaţia rurala, ţinând cont ca in urma analizei diagnostic s-a constatat absenta unora dintre serviciile pentru populaţie in teritoriul studiat.

Pentru mai multe informatii: http://galgilort.ro/masurad1-m66a/