Masura/D1: M4/1A

Denumirea măsurii: înfiinţarea si dezvoltarea formelor asociative

Tipul Masurii: Sprijin Forfetar

Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL.

Pentru informatii accesati urmatorul link: http://galgilort.ro/masurad1-m41a/