Anunturi si Noutati

21ian. 2019

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltare competente de specialitate, competente complementare si dezvoltare comunitara Tipul Masurii: Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL In urma analizei diagnistic a teritoriului s-a constatat […]

22nov. 2018

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității. Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în […]