Anunturi si Noutati

06aug. 2019

In data de 10.07.2019 “GAL GILORT” a lansat Apelul de Selectie a Proiectelor M6/6A 10.07.2019 – 09.08.2019 aferent sesiunii  „Sprijin pentru dezvoltare și înființare activități non-agricole” cu o alocare financiara de 207 939,85 euro. Conform Ghidului Grupurilor de Actiune Locala Pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala, versiunea 05, GAL poate opta pentru “Stabilirea unui prag […]

02iul. 2019

Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole Tipul Masurii: Investitii si Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Scopul selectării acestei masuri in cadrul SDL este sprijinirea […]

31mai 2019

Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Gilort” organizează concurs pentru ocuparea postului liber de: Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – cod COR 242213 – 1 post pe perioadă nedeterminată de timp şi cu normă întreagă de 8 ore/zi; Cerinţele postului sunt în conformitate cu Fişa Postului anexa la prezentul. 1 Expert accesare fonduri […]

03mai 2019

Masura/D1: M6/6A Denumirea măsurii: Sprijin pentru dezvoltarea si înfiinţare activitati non-agricole Tipul Masurii: Investitii si Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link: […]

03mai 2019

Masura/D1: M4/1A Denumirea măsurii: înfiinţarea si dezvoltarea formelor asociative Tipul Masurii: Sprijin Forfetar Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţii cu alte masuri din SDL. Pentru informatii accesati urmatorul link: http://galgilort.ro/masurad1-m41a/

03mai 2019

Masura/D1: M2/6B Denumirea măsurii: Sprijin pentru acţiuni de desegregare si incluziune sociala Tipul Masurii: Servicii Descrierea generala a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia si a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale si a complementarităţi cu alte masuri din SDL. Pentru informatii accesati urmatorul link: http://galgilort.ro/masurad1-m26b/