Achizitii

11apr. 2019

Măsură: 19 SubMasura: 19.4 Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort Nr contract de finanţare : 19401062011642011971. Titlul proiectului: “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare” Nr 213/11.04.2019 Invitaţie de participare Achiziţia se va efectua in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica si a HG 395/2016 cu complectarile si modificările […]

06oct. 2017

Obiectul contractului de achiziţie publica: ACHIZIŢIE MULTIFUNCŢIONALA Vor face obiectul achiziţiei următoarele: Mutifunctionala, Cod CPV 30232110-8, 1 bucata Valoarea totala a achiziţiei – multifuncţionala – 9000 lei Fara TVA – Preţ maximal Condiţii tehnice Caracteristiciile tehnice prezentate în capitolul 3 sunt minimale şi obligatorii. Dacă propunerile tehnice pentru echipamentele ofertate nu îndeplinesc condiţiile tehnice mai […]

23iun. 2017

CAIET DE SARCINI ACHIZITIE COMPUTERE PORTABILE, ECHIPAMENTE TIP SERVER „NAS”PENTRU STOCARE DATE, VIDEOPROIECTOR SI APARAT FOTO DIGITAL CRITERIU DE ADJUDECARE: Pretul cel mai scazut. Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Prezentul caiet de sarcini face parte integrate din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei […]

17mart. 2017

CAIET DE SARCINI SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA CRITERIU DE ADJUDECARE: Preţul cel mai scăzut. întocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea 98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificările ulterioare aprobate. Cod CPV 79342200-5 Prezentul caiet de sarcini face parte integrate din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora […]

17mart. 2017

CRITERIU DE ADJUDECARE: Raport calitate-pret. CAIET DE SARCINI Servicii de tipărire şi furnizare materialele de animare, promotionale, articole vestimentare si cele pentru asigurarea transparentei alocarii Fondurilor Europene Acordate României în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare”, este finanţat prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020, IN CADRUL SUB-MASURII 19.4, Caietul de sarcini […]

02feb. 2017

Caiet de Sarcini aplicatie informatica destinata gestiunii financiar contabile si de salarizare personal, precum si achizitia de servicii de mentenanta, asistenta tehnica de specialitate si actualizare software pentru aplicatia respectiva   Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte […]

  • 1
  • 2