Achizitii

11apr. 2019

Măsură: 19 SubMasura: 19.4 Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort Nr contract de finanţare : 19401062011642011971. Titlul proiectului: “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare si animare” Nr 213/11.04.2019 Invitaţie de participare Achiziţia se va efectua in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica si a HG 395/2016 cu complectarile si modificările […]

06oct. 2017

Obiectul contractului de achiziţie publica: ACHIZIŢIE MULTIFUNCŢIONALA Vor face obiectul achiziţiei următoarele: Mutifunctionala, Cod CPV 30232110-8, 1 bucata Valoarea totala a achiziţiei – multifuncţionala – 9000 lei Fara TVA – Preţ maximal Condiţii tehnice Caracteristiciile tehnice prezentate în capitolul 3 sunt minimale şi obligatorii. Dacă propunerile tehnice pentru echipamentele ofertate nu îndeplinesc condiţiile tehnice mai […]

23iun. 2017

CAIET DE SARCINI ACHIZITIE COMPUTERE PORTABILE, ECHIPAMENTE TIP SERVER „NAS”PENTRU STOCARE DATE, VIDEOPROIECTOR SI APARAT FOTO DIGITAL CRITERIU DE ADJUDECARE: Pretul cel mai scazut. Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea  98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Prezentul caiet de sarcini face parte integrate din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei […]

  • 1
  • 2