Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Măsura 4 ( DI: M4/1A) –04/ 13.05.2019 – 28.06.2019
Data publicării: 03.05.2019
Numărul anunțului: A4 /245/ 2019

 

Asociația „Grup de Acțiune Locală Gilort” având autorizația de funcționare nr. 062/05.09.2016, anunță lansarea în perioada 13.05.2019 – 28.06.2019 sesiunea de depunere a cererilor de finanțare, pentru Măsura 4 ( DI: M4/1A) „Înființarea și dezvoltarea formelor asociative”, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL selectată de către AM-PNDR în urma sesiunii de selecție din data de 04.08.2016.

 1. Data lansării apelului de selecție: 05.2019.
 2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tip urile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 4 ( DI: M4/1A) „Înființarea și dezvoltarea formelor asociative” sunt:

Beneficiarii direcți/Solicitanții: pot fi parteneriate private constituite în baza unui acord de parteneriat și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate specifice, fără personalitate juridică. Membrii parteneriatului pot fi fermieri – cu statut de persoană fizică neautorizată și reprezentanți autorizați din sectorul privat cu obiect de activitate în agricultură (PFA, II, AF, SRL).

Eligibilitatea parteneriatului:

Pot fi membri în parteneriatul care depune cererea de finanțare:

 • Fermieri cu statut de persoană fizică neautorizată, care dețin o exploatație agricolă înregistrată într-una din localitățile componente ale GAL-ului ( aceștia trebuie să aibă cod de exploatație deschis în RUI APIA și/sau Registrul exploatațiilor ANSVSA).
 • Fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care dețin o exploatație agricolă înregistrată într-una din localitățile componente ale GAL-ului ( aceștia trebuie să aibă cod de exploatație deschis în RUI APIA și/sau Registrul exploatațiilor ANSVSA șisă aibă autorizat cel puțin un cod CAEN în domeniul agricol).
 • Numărul de membri ai unui parteneriat care solicită finanțare prin această măsură,trebuie să fie de cel puțin 5 fermieri.
 1. Fondurile disponibile pentru Măsura 4: ( DI: M4/1A)– alocate în această sesiune: 20 000.00 euro;
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 000 euro/parteneriat;
 3. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 06.2019, ora 14:00. Sediul Asociației „Grup de Acțiune Locală Gilort” din comuna Scoarța, nr. 47, sc. 1, ap. 3, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.
 4. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii M4, cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului galgilort.ro.
 5. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Sediul Asociației „Grup de Acțiune Locală Gilort” din comuna Scoarța, nr. 47, sc. 1, ap. 3, județul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: galgilort.ro.
 6. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tiparit a masurii M4.
Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel Selectie RO 2 mb varianta detaliata 02.05.2019 Descarca
1 Apel Selectie RO 782 kb varianta simplificata 02.05.2019 Descarca