ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECŢIE NR 01/2019
AFERENT MĂSURII M4/1A „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative”
Măsura 19 LEADER, Sub măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 4 (Dl: M4/1AJ -01 / 13.05.2019 – 31.07.2019
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 27.06.2019
Data lansării inititiale a apelului de selecţie 13.05.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor este 31.07.2019, orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort, anunţă prelungirea apelului de selecţie pentru Măsura M4 ( Di: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea
formelor asociative” in perioada 28.06.2019 – 31.07.2019.

Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tip urile de beneficiari eligibili:

Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 4 ( Dl: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” sunt:

Beneficiarii direcţi/Solicitanţii: pot fi parteneriate private constituite în baza unui acord de parteneriat şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate
specifice, fără personalitate juridică. Membrii parteneriatului pot fi fermieri – cu statut de persoană fizică neautorizată şi reprezentanţi autorizaţi din
sectorul privat cu obiect de activitate în agricultură (PFA, II, AF, SRL).

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel Selectie RO 701 kb varianta detaliata 27.06.2019 Descarca
1 Apel Selectie RO 146 kb varianta simplificata 27.06.2019 Descarca