Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsură 4 (Dl:M4/1A/-01 /27.09.2019-14.11.2019
Data publicării anunţului de prelungire a apelului de selecţie 27.09.2019
Data lansării inititiale a apelului de selecţie 13.05.2019
Data limita pentru depunerea proiectelor este 14.11.2019. orele 14.00

Asociaţia Grup de Acţiune Locala Gilort, anunţă prelungirea apelului de selecţie pentru Măsura M4 (Dl: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea
formelor asociative” in perioada 27.09.2019-14.11.2019.

1. Măsura lansata prin apelul de selecţie – cu tio urile de beneficiari eligibili:
Tipurile de beneficiari eligibili care pot aplica pentru Măsura 4 ( Dl: M4/1A) „înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative” sunt:

Beneficiarii direcţi/Solicitanţii: pot fi parteneriate private constituite în baza unui acord de parteneriat şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate specifice, fără personalitate juridică. Membrii parteneriatului pot fi fermieri – cu statut de persoană fizică neautorizată şi reprezentanţi autorizaţi din sectorul privat cu obiect de activitate în agricultură (PFA, II, AF, SRL).

Eligibilitatea parteneriatului: Pot fi membri în parteneriatul care depune cererea de finanţare:
– Fermieri cu statut de persoană fizică neautorizată, care deţin o exploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL-ului ( aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA).
– Fermieri cu statut de PFA, II, AF, SRL, SRL-D, care deţin o exploataţie agricolă înregistrată într-una din localităţile componente ale GAL-ului (aceştia trebuie să aibă cod de exploataţie deschis în RUI APIA şi/sau Registrul exploataţiilor ANSVSA şisă aibă autorizat cel puţin un cod CAEN în domeniul agricol).
– Numărul de membri ai unui parteneriat care solicită finanţare prin această măsură,trebuie să fie de cel puţin 5 fermieri.

2. Fondurile disponibile pentru Măsura 4: (Dl: M4/1AI- alocate în această sesiune: 20 000.00 euro;

3. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 5.000 euro/parteneriat;

4. Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: 14.11.2019. ora 14:00. Sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locală Gilort” din comuna Scoarţa, nr. 47, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00.

5. Informaţii detaliate privind accesarea si derularea măsurii M4. cuprinse in Ghidul Solicitantului, pot fi accesate pe pagina de internet a GAL-ului www.galgilort.ro.

6. Datele de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare: Sediul Asociaţiei „Grup de Acţiune Locala Gilort” din comuna Scoarţa, nr. 47, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj, de luni până vineri între orele: 10:00-14:00. Pagina de internet: www.aalailort.ro.

7. La sediul GAL va fi disponibila varianta detaliata pe suport tipărit a măsurii M4.

Nr. Ctr. Tip Document Nume Document Limba Dimensiune Observatii Data Publicare Descarcare
2 Apel Selectie RO 701 kb varianta detaliata 27.09.2019 Descarca
1 Apel Selectie RO 146 kb varianta simplificata 27.09.2019 Descarca